Zakaz fotografowania i nagrywania

Pierwsza zasada: W 1999 roku uchylono zakaz fotografowania obiektów wojskowych i państwowych.


Monitor Polski z 1983 r. nr 26 poz. 145
Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 czerwca 1983 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu oznakowań obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.
Tekst ogłoszony: M19830145.pdf; Status aktu prawnego: nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Data wydania: 1983-06-29
Data wejścia w życie: 1983-08-05
Data obowiązywania: 1983-07-01
Data uchylenia: 2000-03-11Druga zasada: Do użytku własnego, własnej galerii, kolekcji, można fotografować w zasadzie wszystko bez żadnych ograniczeń, nawet jeśli są to obiekty ściśle tajne, tajne lub z inną klauzulą niejawności, oczywiście jesli fotografujący uzyskał legalnie dostęp do tych materiałów. Jeśli fotografujący stoi w miejscu dostępnym dla pieszych (zgodnie z innymi przepisami), nie ma przepisów, które mogą zabronić z tego miejsca fotografować. Są miejsca gdzie pieszy nie może stać, reguluje to przede wszystkim ustawa prawo o ruchu drogowym. Karalne jest dopiero rozpowszechnianie takich zdjęć, czy materiałów.

Problem zaczyna się wtedy, jeśli dane zdjęcia publikujemy, jeśli dzięki publikacji osiągamy jakieś wymierne przychody.

Fotografowanie dworców kolejowych nie ma podstawy prawnej zabraniającej, ale zarządcy dworców kolejowych mogą zawsze chciać uzyskać informację, dla jakiego celu wykonywane są zdjęcia czy materiały filmowe. Prawo zadania takowego pytania przysługuje:
- Straży Ochrony Kolei
- firmie ochroniarskiej wynajętej przez zarządcę dworca
- pracownikowi dworca
i w zasadzie tyle. Osoba fotografująca dworzec, musi liczyć się z takim pytaniem, oczywiście nie musi na nie odpowiadać, ale nawiązanie konstruktywnego dialogu powinno likwidować wszelkie problemy. Oczywiście należy przestrzegać zakazu wchodzenia na obszary kolejowe oznakowane zakazem wstępu. W przypadku naruszenia zakazu, trzeba liczyć się z stanowczą interwencją.

Fotografowanie obiektów wojskowych
Nie ma podstawy prawnej zabraniającej fotografowania obiektów wojskowych. Warunkiem legalności takiego działania jest przebywanie fotografującego zgodnie z innymi przepisami.
Ruch pieszych regulują przepisy prawa o ruchu drogowym oraz ograniczają znaki drogowe. Jesli pieszy fotografujący stoi zgodnie z tymi przepisami: może fotografować. Należy uważać z wysięgnikami, fotografowanie z wysięgnika może wzbudzić czujność służb wartowniczych, to co widać z wysięgnika nie jest widoczne z ogólnodostępnych miejsc, więc nie jest przeznaczone dla osób postronnych. Podczas fotografowania obiektów wojskowych należy uważać aby nie naruszyć przepisów kodeksu wykroczeń np. deptanie trawnika. Filmowanie z drona: należy spełnić warunki używania bezzałogowych statków powietrznych.

Fotografowanie prywatnych firm
Co do zasady fotografowanie prywatnych firm, czy finansowanych ze środków publicznych nie jest zabronione. Analiza dalszych konsekwencji sfotografowania może zacząć się dopiero po opublikowaniu nagrania, czy uzyskiwaniu z takiego zdjęcia korzyści majątkowych.

Zakaz fotografowania można wprowadzić po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego (art. 228-234 Konstytucji RP). Złamanie zakazu może grozić grzywną do 5000 zł, a nawet aresztem. Orzekanie następuje w trybie przyspieszonym.

zdjęcia 2010 rok

foto.3mam.net | Rembertów | 2023-04-01