Straż Miejska, Ratownicy, pierwsza pomoc

Straż Miejska m.st. Warszawy jest organem ścigania wykroczeń, w tym nieprawidłowego parkowania. Nieprawidłowe parkowanie to takie, które utrudnia lub uniemożliwia ruch pieszych, rowerzystów lub innych pojazdów, lub narusza przepisy ruchu drogowego. Osoby, które popełniają takie wykroczenie, narażają się na mandat karny lub odholowanie pojazdu na koszt właściciela. Aby zgłosić nieprawidłowe parkowanie, można skorzystać z numeru alarmowego 986, aplikacji Miejskiego Centrum Kontaktu 19115 lub złożyć pisemne zawiadomienie do właściwego oddziału terenowego Straży Miejskiej.

Straż Miejska m.st. Warszawy to formacja zabezpieczająca porządek publiczny i zapobiegająca wykroczeniom na terenie stolicy. Strażnicy miejscy pełnią służbę w siedmiu oddziałach terenowych, które odpowiadają za poszczególne dzielnice Warszawy. Straż Miejska organizuje również różne akcje i imprezy dla mieszkańców, takie jak festyny, pikniki czy warsztaty. Na stronie internetowej straży można znaleźć zdjęcia z niektórych z tych wydarzeń, np. z festynu

pokaz ratownictwa pokaz ratownictwa medycznego pokaz ratownictwa medycznego pokaz ratownictwa medycznego kurs pierwszej pomocy Paweł Wójcik ratownik

Straż pożarna Warszawa, ratownictwo

zdjęcia z 2007 rok

foto.3mam.net | 2024-06-20